Ondertekening: gereed!

Signing: completed!

(For English, scroll down)
Volgende stappen

Maak aub zo spoedig mogelijk ook je 1e betaling naar ons over (zie bijlage van Signrequest voor de exacte instructies of kijk hier). Het bedrag dat je dient te betalen staat in artikel 5 van het contract. Contract nogmaals inzien? Ga terug naar je e-mail en klik nogmaals op de link van Signrequest. Je komt dan terug in het door jou getekende contract.

Zodra wij het contract ook getekend hebben, ontvang je hier direct een bevestiging van. Met het ondertekende contract kan je dan alvast je inschrijving bij de gemeente Leeuwarden in orde maken.

Voor de datum van aanvang van je contract, ontvang je van ons een uitnodiging om je sleutel te komen ophalen en het inspectie-rapport met een collega op te stellen.

(English)
Next steps

Please transfer your first payment as soon as possible (see attachment in Signrequest or check it here). The amount you need to pay is stated in Article 5 of your contract. Check your contract again? Go back to your email and click the link again. You will then see the contract you have signed again.

As soon as we have signed the contract as well, you will automatically be notified. With the signed tenancy agreement you can already register at the town hall.

Before the starting date of your contract, you will receive an invitation from us to collect your keys and compose the delivery report with a colleague.